Novosti u 2016. godini

Novosti tj. promjene koje su stupile na snagu od počekta 2016. godine 

1. Upisnina za seniore smanjena sa 700kn na 500kn

2. Na jezeru Juš (Keč) obavezna uoptreba kadice (moguć najam ako ribič istu ne posjeduje)

3. Na jezeru Finzula dozvoljeno uzimanje amura do 7kg (osim u vrijeme lovostaja)

4. Slikanje ribe do max. 5 minuta

5. Zabrana slikanja iz stajaćeg stava