Cijene dozvola

Godišnja dozvola za članove je 1000kn.

Upisnina za nove članove 300kn


Dnevna karta 60 kuna.

Telefon RAK Rakitja 01/333 63 60

Radno vrijeme kancelarije za prodaju karata u domu je utorak i četvrtak od 17 do 19 sati.