Zaštitne mjere

Zaštitnim mjerama na ribolovnoj karti dodaje se:

Vrsta ribe Najmanja mjera Lovostaj
Šaran 40cm 01.04. - 31.05.
Deverika 20cm 01.04. - 31.05.
Smuđ 40cm 01.02. - 31.05.
Štuka 40cm 01.02. - 31.05.
Linjak 20cm 15.05. - 15.07.
Zlatni karas zabranjen ribolov  

 

Dnevni ulov:

Ulov 2 komada plemenite ribe (smuđ, štuka, som, amur, šaran, linjak, deverika) ili 2kg bijele ribe.
Godišnji ulov do 35kg ribe uz obaveznu evidenciju u rubolovnoj karti tj. evidenciji ulova.

Ribolovac koji ostvari dozvoljeni dnevni ulov gubi pravo na nastavak ribolova tog dana.

Dozvoljeni dnevni ulov po dozvoli ribolova i dozvoljeni ukupni ulov po godišnjoj dozvoli prikazuje sljedeća tablica.

Dnevno od 0-24 sata smije se prisvojiti na svaku dozvolu ribolova dnevni ulov koji iznosi:
do 2 komada zaštićenih riba, a od nezaštićenih amur ili tostolobik
do 2kg nezaštićenih riba ako je prva ulovljena riba lakša od 2kg, ribolovac smije uloviti i drugu bez obzira na njenu težinu

 

Najstrožije je zabranjeno bilo kakvo označavanje ribe (rezanje peraje, skidanje ljuske i sl.)