Sabljarka

Sabljarka (Pelecus cultratus)
Tijelo joj je izduženo s oštrim bridastim trbuhom koji je zaokružen. Bočna linija je izlomljena i valovita, a hrbat ravan. Usta su joj zavrnuta gore i gotovo okomito urezana. Prsne peraje su joj vrlo dugačke, šiljaste i sabljasto zavinute. Hrbat joj je modrikast, a bokovi srebrnasti. Živi u bočatim i slatkim vodama. U proljeće ulazi u rijeke gdje se i mrijesti. Naraste do 45 cm dužine i oko 2 kilograma težine. Hrani se sitnim životinjicama i planktonima, a kod nas živi u slivu Dunava. Životno područje joj je i u slivovima Crnog, Kaspijskog, Aralskog i Baltičkog mora.
Meso joj je puno kostiju i lošeg okusa.