Poribljavanje štukom

Dana 02.05.2019. poribljavanje jezera (02.05.2019) sa ŠTUKOM prema godišnjem planu za 2019.god ŠRD "RAK"-a

Od 02.05.2019 do 17.05.2019. lov štuke dozvoljen na način ulovi i pusti.