Poribljavanje 2017.

U ponedjeljak 04.12.2017. izvršit će se poribljavanje voda Rak Rakitja sa konzumnim šaranom (1500kg) te krupnijim šaranom od 8 do 10kg ovisno o dobavljivoj količini.