Poribljavanje 2014.

Dana 07.03.2014. obavit će se poribljavanje voda ŠRD-a Rak Rakitje (Tempo i Finzula)

2500kg ribe ide u jezero Tempo
500kg ribe ide u Jezero Finzula

Vaganje i utovar ribe u Kanjiškoj Ivi u 7 sati ujutro.

Svi zainteresirani mogu prisustvovat vaganju i utovaru na ribnjacima u Kanjiškoj Ivi, te puštanju ribe na Rakitju.

lp,
Rak Rakitje